Info Sources  działa w oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001r. (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz.110) i na podstawie koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP. 


Info Sources jako agencja detektywistyczna za główny cel stawia sobie szybkie i skuteczne dostarczenie rzetelnych informacji firmom i osobom prywatnym.


Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży usług detektywistycznych. Profesjonalizm i dyskrecja w działaniach  pozwalają zagwarantować Państwu wysokie standardy świadczonych przez nas usług.


Obszarem naszej aktywności jest nie tylko teren Polski, ale również podejmujemy działania za granicą. Komunikujemy się w językach angielskim, rosyjskim, włoskim i niemieckim.


Pomagamy Klientom w zwiększaniu bezpieczeństwa  i podejmowaniu trafnych decyzji.
Zapraszamy do współpracy.


Info Sources Agencja Detektywistyczna